JaIstražujem
24.02.2015 Šime Sušić

VIDEO: Kako očistiti sipu

Sipa se u ribarnicama najčešće prodaje neočišćena, a vještinu vađenja njenog dragocjenog crnila najbolje ćete usvojiti uz Šimu Sušića.

Priča

Prepoznajte svježu sipu:

Crnosmeđe je boje, s primjesama sive. Ako je prljavosive ili prljavobijele boje, nije svježa.

 

Očistite sipu i izvadite crnilo:

1.Razrežite par slojeva opni koje štite sipinu kost i izvadite je rukama.

2.Nožem pratite liniju koju je oblikovala kost i potegnite gornji dio sipe da se otkrije indigo vrećica (indigo vrećica sadržava crnilo).

3.Uhvatite dio indigo vrećice koji izgleda kao pipak i povucite prema dolje. Na ovaj će se način indigo vrećica sama odvojiti.