Pretvori mjehuriće u euriće!

Kupi Jamnicu u bilo kojem pakiranju i osvoji vrijedne nagrade!

Broj računa šalji SMS-om ili scrollaj dolje i ispuni obrazac za prijavu

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), društvo JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća: 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 "Pretvori mjehuriće u euriće!"

 

Članak 1.

Priređivač priređuje nagradnu igru „Pretvori mjehuriće u euriće!" (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda robne marke Jamnica. Natječaj u ime Priređivača provodi društvo BBDO Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, OIB: 39157666333.

Proizvodi koji ulaze u nagradnu igru su:

JAMNICA 1,0L povratna ambalaža

JAMNICA 0,5L povratna ambalaža

JAMNICA 0,25L povratna ambalaža

JAMNICA 1,5L nepovratna ambalaža

JAMNICA 1,0L nepovratna ambalaža

JAMNICA  0,5L nepovratna ambalaža

JAMNICA 0,75L nepovratna ambalaža

JAMNICA MILD 0.5L nepovratna ambalaža

JAMNICA MILD 1.5L nepovratna ambalaža.

Nagradna igra se odvija na svim prodajnim mjestima i HoReCa kanalima u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 2.

 Nagradna igra se održava u razdoblju od 27.02.2023. do 27.03.2023. U nagradnoj igri dodjeljuju se četiri nagrade. Prva nagrada iznosi 10.000 eura / 75.345,00 kn na Diners potrošačkoj kartici. Druga nagrada sastoji se od tri dobitnika po 5.000 eura / 37.672,50 kn na Diners potrošačkoj kartici. Treća nagrada sastoji se od pet dobitnika po 1.500 eura / 11.301,75 kn na INA CARD. Četvrta nagrada sastoji se od 20 dobitnika godišnjih zaliha Jamnice (20 dobitnika x 365 boca od 1 L PET ambalaže).

 

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.jamnica.hr dana 24.02.2023.

 

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem na području Republike Hrvatske.

Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom boce Jamnica i to

JAMNICA 1,0L povratna ambalaža

JAMNICA 0,5L povratna ambalaža

JAMNICA 0,25L povratna ambalaža

JAMNICA 1,5L nepovratna ambalaža

JAMNICA 1,0L nepovratna ambalaža

JAMNICA  0,5L nepovratna ambalaža

JAMNICA 0,75L nepovratna ambalaža

JAMNICA MILD 0.5L nepovratna ambalaža

JAMNICA MILD 1.5L nepovratna ambalaža

na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj, u HoReCa kanalima ili na e-commerce web stranici bilo kojeg trgovačkog društva registriranog u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 27.02.2023. do 27.03.2023. te slanjem poruke s ključnom riječi JAMNICA, brojem računa, imenom i prezimenom, adresom te brojem mobitela na broj 60777 npr. JAMNICA, 17605/1210/1, Ivana Horvat, Ilica 1, 10000 Zagreb ili upisom broja računa u obrazac na www.jamnica.hr. Cijena SMS poruke je 0,32 EUR / 2,40 kn/SMS (PDV uključen). U nagradnoj igri će sudjelovati sve SMS poruke i upisi broja računa zaprimljeni na način kako je to opisano u Članku 8. SMS poruke i upisi broja računa pristigli nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave te neispravnost mobilnih uređaja.

Operator SMS usluge je New Level d.o.o. Zagreb, Badalićeva 31, Zagreb, OIB: 99200431992 (u daljnjem tekstu: Izvršitelj).

 

Članak 5.

Svaki Sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj SMS poruka i može upisati tri računa dnevno u obrazac na www.jamnica.hr, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji.

Svaka prijava (s različitim brojem računa) je prilika za osvajanje nagrade. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste osobe, ta će prijava biti proglašena nevažećom. U slučaju da isti broj računa bude poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri, imat će samo prvi Sudionik koji je prijavio takav broj računa. Ako Sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada.

Kupnja boce Jamnica i to

JAMNICA 1,0L povratna ambalaža

JAMNICA 0,5L povratna ambalaža

JAMNICA 0,25L povratna ambalaža

JAMNICA 1,5L nepovratna ambalaža

JAMNICA 1,0L nepovratna ambalaža

JAMNICA  0,5L nepovratna ambalaža

JAMNICA 0,75L nepovratna ambalaža

JAMNICA MILD 0.5L nepovratna ambalaža

JAMNICA MILD 1.5L nepovratna ambalaža

 na jednom (istom) računu osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri.

Prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri bit će potvrđena od strane Izvršitelja SMS porukom. Sudionici nagradne igre moraju do kraja čuvati račun te ga na zahtjev organizatora nagradne igre i pokazati. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje računa, poslanog u SMS poruci dobitnika ili putem upisa broja računa u obrazac na www.jamnica.hr. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

 

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, zaposlenici društva BBDO Zagreb d.o.o., zaposlenici Izvršitelja te članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 7.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od:

1 x 10.000 eura / 75.345,00 kn na Diners potrošačkoj kartici (cijena je s PDV-om)

3x 5.000 eura / 37.672,50 kn na Diners potrošačkoj kartici (cijena je s PDV-om)

5 x 1.500 eura / 11.301,75 kn na INA CARD (cijena je s PDV-om)

20 x 365 boca od 1 L PET ambalaže (pojedinačna vrijednost paketa iznosi 20 x 365 boca od 1 L PET ambalaže vrijednosti 310,25 € / 2.337,58 kn)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 10.000 EUR / 75.345,00 kn +15.000 EUR / 113.017,50 kn + 7.500 EUR / 56.508,75 kn + 6.205 EUR / 46.751,57 kn = 38.705 EUR / 291.622,82 kn

Nagrada nije zamjenjiva za novac niti za druge nagrade. Diners karticu nije moguće koristiti za podizanje gotovine niti za potrebe online/internetske kupnje ili za obročno plaćanje niti je moguće temeljem iste ugovoriti ugovorno terećenje, već je Karticu moguće isključivo koristiti kao bezgotovinsko sredstvo za jednokratna plaćanja na fizičkim prodajnim mjestima na kojima postoji mogućnost kupnje putem bilo koje Diners Club kartice.

 

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama društva BBDO Zagreb d.o.o. na adresi, Šoštarićeva 10, Zagreb i to prema sljedećem rasporedu:

Izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se 28.03.2023., a popis dobitnika bit će objavljen u roku 8 dana na web stranicama www.jamnica.hr

Izvlačenje dobitnika provest će se računalnim putem, slučajnim odabirom iz baze primljenih SMS poruka i upisanih brojeva računa u obrascu na www.jamnica.hr.

U slučaju da izvučena SMS poruka ili upisani broja računa u obrascu na www.jamnica.hr ne sadržava sve podatke iz članka 4. ovih pravila ili da sadrži pogrešne ili nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga SMS poruka ili drugi upisani broj računa.

Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika Priređivača i Izvršitelja) i javni bilježnik će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre. Dobitnici će biti objavljeni na www.jamnica.hr prema rasporedu izvlačenja koji je opisan na početku Članka 8.

 

 Članak 9.

Dobitnici će biti obaviješteni pismeno ili telefonom o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Dobitnici preuzimaju nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane ili telefonske obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću.

 

Članak 10.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici koji postanu dobitnici Nagradne igre ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru.

 

Članak 11.

Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade. Komisija će zapisnički utvrditi je li dobitnik preuzeo nagradu u označenom roku te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

 

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web-stranice.

 

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web-stranici www.jamnica.hr

 

Privatnost i zaštita podataka

 

Članak 15.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri,  sudionici su suglasni  da  se, ako postanu dobitnici nagradne igre, njihovi osobni podaci (ime i prezime, grad ili mjesto) javno objave na internetskoj stranici www.jamnica.hr, bez ograničenja.   

 

Članak 16.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri,  sudionici  izričito dopuštaju da Priređivač obrađuje i pohranjuje njihove osobne podatke (ime i prezime, grad ili mjesto, broj mobitela) sukladno Pravilima nagradne igre "Pretvori mjehuriće u euriće!"

Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovom nagradnom igrom Priređivač će čuvati u skladu s Općom uredba o zaštiti podataka (EU) 216/ 679. Osobne podatke sudionika Priređivač će čuvati u trajanju od 4 mjeseca, a osobne podatke dobitnika u trajanju od 5 godina od dana završetka nagradne igre.

Sudionik nagradne igre slobodan je u svakom trenutku povući svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka i prihvaća da  povlačenje suglasnosti može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač će osobne podatke koje dobije od sudionika nagradne igre upotrebljavati  za sljedeće svrhe:

- provedbu nagradne igre;

- kontaktiranja sudionika  putem telefona  radi obavijesti o dobitku nagrade i dostavi nagrade

- objavu dobitnika na internetskoj stranici  nagradne igre

 

Članak 17.

Sudionici nagradne igre imaju pravo  dobiti informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, zatražiti ispravak, dopunu ili brisanje svojih osobnih podataka te uložiti prigovor na obradu.

 

Članak 18.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 19.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

KLASA: UP/I-460-02/23-01/55

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 21. veljače 2023.

 

JAMNICA plus d.o.o.

 

Siniša Mužić

Predsjednik Uprave

 

Mirjam Marasović Ćurčić

Članica Uprave